Kącik wiedzy / Kategorie

Kącik wiedzy

Wstępne badania nad zastosowanie propolisu w stomatologii - leczenie bólu poekstrakcyjnego

Zębodół przepłukiwano fizjologicznym roztworem soli, celem wypłukania martwiczych tkanek i ciał obcych. Tak oczyszczony zębodół wypełniano setonem nasączonym roztworem EEP (Etanolowym Ekstraktem Propolisowym) lub wypełniano maścią wazelinową z dodatkiem EEP.

METODA LECZENIA

Zębodół przepłukiwano fizjologicznym roztworem soli, celem wypłukania martwiczych tkanek i ciał obcych. Tak oczyszczony zębodół wypełniano setonem nasączonym roztworem EEP (Etanolowym Ekstraktem Propolisowym) lub wypełniano maścią wazelinową z dodatkiem EEP.

WYNIKI BADAŃ

Spośród 36 leczonych pacjentów u 31 nastąpiła radykalna poprawa wyrażająca się całkowitym ustąpieniem bólu, przeważnie już po 30-60 minutach. Natomiast już po 24 godzinach stwierdzono wypełnianie się zębodołu ziarniną. Jedynie u 5 spośród leczonych opisaną metodą pacjentów było konieczne powtórne zaopatrzenie zębodołu opatrunkiem z EEP. Po ponownym zaopatrzeniu obserwowano podobny efekt jak w grupie pierwszej, tj. ustąpienie bólu i intensywne ziarninowanie. Braku efektu leczniczego lub pogorszenia stanu nie obserwowano.

DYSKUSJA

Dotychczas stosowane metody leczenia bólu poekstrakcyjnego, nie zawsze dają zadowalające wyniki. Zaproponowana metoda leczenia za pomocą opatrunków z EEP dała u 31 spośród 36 leczonych w ten sposób pacjentów osiągnięto efekt ziarninowania już po 24 godzinach, a ustąpienie bólu często po kilkudziesięciu minutach. Pozytywny efekt (zaminowanie) uzyskano po 48 godzinach pozostałych 5 pacjentów dał w rezultacie 100% wyleczeń - i to w ciągu krótkiego czasu. Takich wyników nie uzyskuje się przy zastosowaniu innych metod. Biorąc pod uwagę niewysokie koszty i stosunkowo prostą - metodę uzyskiwania i testowania EEP i(4) w porównaniu z kosztownymi lekami z importu (jakn np. Apernyl) wydaje się on preparatem godnym polecenia w praktyce stomatologicznej. Stosując opatrunki z EEP w przypadkach, tzw. suchych zębodołów, uzyskano 100% wyleczeń (mierzonych ustąpieniem bólu i wytworzeniem ziarniny) w ciągu 48 godzin.

PRODUKTY

  • 10% propolis ekstrakt etanolowy
  • pastylki propolis i miód
  • pastylki propolisowe bez cukru
  • 10% balsam propolisowy

Kategoria: Stomatologia
Autor: Dr hab. D. Skrobidurska

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego